Regulamin | O nas | Reklama |


Regulamin Portalu turystyka.mapGO.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki obowiązujące wszystkie osoby fizyczne i prawne, korzystające z „Portalu turystyka.mapGO.pl” (zwanego dalej Portalem).


1.Właścicielem Portalu jest firma IMAGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górczewska 212/226, 01-460 Warszawa. Mapy i technologia użyte do budowy oraz zapewnienia funkcjonalności Portalu są własnością IMAGIS Sp. z o.o. Dane prezentowane na Portalu są własnością firmy ProMazovia z siedzibą w Otwocku, ul. Wiśniowa 21. Wszystkie elementy Portalu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Operatorem Portalu jest IMAGIS Sp. z o.o.

2.Portal przeznaczony jest do wykorzystania zarówno nieodpłatnego, jak i komercyjnego; każda forma wykorzystania komercyjnego wymaga zawarcia umowy z firmą ProMazovia.

3.Z ramienia właściciela Portalem zarządza Administrator Portalu.

4.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia postanowień Regulaminu.

5.Zabronione jest:

6.rozkodowywanie, dekompilowanie i każda inna forma odtwarzania kodu źródłowego,

7.usuwanie i zmiana znaków towarowych oraz znaków (logo) właścicieli;

8.kopiowanie i powielanie w jakikolwiek sposób całości lub dowolnej części elementów Portalu, w tym map i danych;

9.włączanie stron Portalu w inne portale (strony) internetowe (nie dotyczy umieszczania na innych stronach linków do portalu).

10.W ramach niektórych usług dostępnych w Portalu, użytkownik może publikować własne informacje w postaci tekstów i zdjęć z zastrzeżeniem, że:

11.dopuszcza się publikowanie jedynie informacji o tematyce turystycznej;

12.zabronione jest publikowanie informacji niezgodnych z prawem oraz informacji naruszających dobra lub uczucia innych osób;

13.zabronione jest publikowanie informacji naruszających dobre obyczaje;

14.użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, w tym prawną, za opublikowane przez siebie informacje. Odpowiedzialność Operatora Portalu z tego tytułu jest WYŁĄCZONA.

15.Operator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania, bez powiadomienia użytkownika który je opublikował, informacji które według oceny Operatora nie spełniają wymogów Regulaminu. Prawo to nie ogranicza Operatora w zakresie podejmowania innych, w tym również przewidzianych prawem, działań wobec użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu.

16.Operator Portalu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne, zgodne z opisem działanie Portalu. Mimo to, może wystąpić pewna liczba błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. W szczególności:

17.Operator Portalu nie gwarantuje zgodności Portalu i dostępnych na nim usług z opisem, potrzebami lub oczekiwaniami użytkownika, korzystania z Portalu bez zakłóceń ani też, że nieprawidłowości będą usunięte;

18.technologia, mapy i dane dostarczane są bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury. Właściciel Portalu ani jego licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów technologii i danych lub ich wykorzystania w Portalu lub świadczonych w oparciu o nie usługach. Niniejszym wszelka taka odpowiedzialność jest WYŁĄCZONA.

19.Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy też utracone korzyści, powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie korzystania z Portalu lub niemożności korzystania z niego, nawet w przypadku wcześniejszego poinformowania Operatora o możliwości powstania takich szkód.

20.Żadna opóźnienie ani niepowodzenie ze strony Właściciela Portalu w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z Umowy nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań.

21.Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu wobec użytkowników i osób trzecich jest wyłączona.

22.Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.(logo Imagisu)                                 (logo promazovia)

Kalendarium    sierpień 2007

pn wt śr czw pt sob nie pn wt śr czw pt sob nie
      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31                           
Galeria